X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

Pochôdzne travinobylinné zmesi

Produkty v kategórii

RSM 5.1 - Štrkový trávnik s rebríčkom - Pochozí travinobylinné směsi
RSM 5.1. – ŠTRKOVÝ TRÁVNIK S REBRÍČKOM je zmes vhodná pre väčšinu stanovíšť, výborne sa dokáže presadiť aj v pôdach chudobnejších na živiny. Obľúbená je najmä pre dočasné parkovacie plochy, pochôdzne trávniky a cesty.
RSM 2.4 - Bylinný trávnik - Pochozí travinobylinné směsi
je zmes vhodná pre všetky stanovištia, okrem extrémne suchých a na živiny chudobných pôd.
PANGEJT – Ďatelinotrávna komunikačná zmes - Travinobylinné směsi
PANGEJT - Ďatelinotrávna komunikačná zmes je vhodná pre ozelenenie sprievodných pásov komunikácií, cestných ostrovčekov a stredne zaťažovaných pochôdzkových ciest.
PAPILIO – Travinobylinná zmes pre menej využívané plochy - Travinobylinné směsi pro dosev
Vďaka vysokému podielu farebných ďatelinovin, margaréty a rebríčka, tvorí pestrý a suchovzdorný porast, ktorý je schopný zlepšenie pôdnych podmienok. Zmes bola zrodená snahou o zvýšenie druhovej pestrosti jílkových monokultúrnych porastov v mestských parkoch, ktoré boli predtým často kosené a teraz, pri znížení frekvencie kosieb na 2x ročne v režime lúky, sú tieto plochy druhovo chudobné a ekologicky nestabilné. 
VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha - Směsi pro krajinné projektování
Druhovo obohatená zmes VESNA reflektuje potreby nízkeho suchovzdorného druhovo pestrého spoločenstva.
ZORNIČKA - Trávinobylinná zmes pre fotovoltaiku - Druhově pestré směsi
Zmes bola vyvinutá pre suché stanovištia s požiadavkou na nízky vzrast s možnosťou výsevu pod fotovoltaické panely na zelených strechách.

 

STAROSTLIVOSŤ O ŠTRKOVÉ TRÁVNIKY
Štrkové trávniky je nutné hnojiť, dávkovanie hnojiva sa odvíja od typu štrkového trávnika (čisto trávny/travinobylinný) a spôsobu využívania (intenzívne/extenzívne). Travinobylinné štrkové trávniky sa navrhujú v prípade nižšej predpokladanej záťaže, zatiaľ čo čisto trávne (príp. s rebríčkom obyčajným) štrkové trávniky sú vhodnejšie pre intenzívne využívané cesty či parkovacie plochy.

Pravidelné hnojenie je nutné najmä pri intenzívne využívaných štrkových trávnikoch. Čisto trávny štrkový trávnik je nutné po prvom seči pohnojiť dávkou 5 g/m2 čistého N. Podobne je to aj pri zmesi RSM 5.1, ktorá obsahuje rebríček obyčajný (Achillea millefolium) – ten v poraste zostane aj v prípade pravidelného hnojenia. Travinobylinný štrkový trávnik s vyšším podielom dvojklíčnolistových rastlín nie je vhodné pravidelne hnojiť – dochádzalo by k zníženiu druhovej pestrosti.

Pri pravidelnom kosení štrkových trávnikov (najmä čisto trávnych, príp. RSM 5.1) platí základné pravidlo, tj jednorazovo neodstraňovať viac ako 1/3 plochy listových čepelí. Frekvencia kosenia volíme s ohľadom na intenzitu závlahy a hnojenia.

Extenzívne (spravidla travinobylinné) štrkové trávniky sa kosia na výšku 4–6 cm a to 1–2x za rok. 

V prípade, že je štrkový trávnik využívaný intenzívne (pravidelné rolovanie a parkovanie), sú rastliny vystavené takému stresu, že takmer nerastú. Kosiť je potom nutné iba okrajové časti, ktoré nie sú týmto dišturbanciám vystavené.

Závlaha je nutná predovšetkým v suchých obdobiach. Dávkovanie je cca 20–40 l/m2 s odstupom max. 5 dní.

Pochôdzne travinobylinné zmesi - Časté otázky

 

Aké sú možnosti úhrady za produkt „Pochôdzne travinobylinné zmesi“?

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim pri objednávke cez e-shop
  • bezhotovostne prevodom na účet
  • bezhotovostne platobnou kartou on-line
 

Aký sortiment ponúkate?

Špecializujeme sa na trávne osivá, druhové zmesi, hnojivá, pôdne kondicionéry a iné prostriedky na úpravu pôdy, záhradnú a komunálnu techniku. Všetko, čo potrebujete pre zdravý a optimálny rast a efektívne založenie trávnika, nájdete práve tu.

Aktuality Agrostis

Aktuality

Ponuka trávnych zmesí pre futbalové ihriská
V tomto roku vstupujeme na slovenský trh s profesionálnymi trávnymi osívami značky Fitó, ktoré patria k tým najšpičkovejším v Európe. Ako vyzerá ponuka pre futbal?
Cenník trávnych zmesí 2024
Pozrite si tohtoročný cenník trávnych zmesí obsahujúci sortiment nových produktov pre Slovensko.
Sme členmi: