X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

VESNA - Druhově obohacená směs do sucha - Směsi pro krajinné projektování

Druhovo obohatená zmes VESNA reflektuje potreby nízkeho suchovzdorného druhovo pestrého spoločenstva s možnosťou výsevov v sadoch, suchších oblastiach alebo v lokalitách, kde nie je dostatočne zaistené využitie usušenej biomasy na skrmovanie hospodárskymi zvieratami. Zmes je vhodná na spásanie alebo kosenie 1-2x ročne so zberom pokosenej biomasy. Použité odrody sú domáceho pôvodu.

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha - ďalšie informácie

Odporúčaný výsevok: 2-5 g/m²

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha - zloženie produktu

Trávy 95%: psinček tenučký (Agrostis capillaris) 3%, tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 8, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra) 22%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra) 18%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 10%, kostrava žliabkatá (Festuca rupicola) 5%, lipnica lúčna (Poa pratensis) 14%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla) 15%

Ďatelinoviny 5%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria) 1,5%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,2%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia) 1,8%, ďatelina plazivá (Trifolium repens) 0,2%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina) 0,3%

Podobné

BROMION - Zmes pre suché trávniky - Směsi pro květnaté louky
Širokolisté suché trávniky s dominanciou druhov Brachypodium pinnatum (pri využívaní na pastvu) a Bromus erectus (pri využívaní na kosenie) sa vyskytujú na devonských vápencoch v Moravskom krase. Pôvod osiva bylín tejto zmesi je priamo na území Moravského krasu a zloženie zmesi bolo konzultované s botanikmi Chránenej krajinnej oblasti Moravský kras.
HORIZONT – Krajinná lúka - Směsi pro květnaté louky
Travinobylinná zmes prírodného charakteru vhodná pre použitie v krajine i pre kŕmne účely v mezofytných až suchších podmienkach.
KLASIK – Travinobylinná lúka klasická - Travinobylinné směsi
Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť starý sad i vzdialenejšiu záhradu. Túto zmes je možné použiť i pre spásanie a svojím zložením je vhodná aj pre použitie v krajine.
POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka - Travinobylinné směsi
obsahuje 37 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké, prípadne zatienené stanovištia.
RUSALKA – Travinobylinná zmes do tienistého podrastu - Travinobylinné směsi
RUSALKA – Travinobylinná zmes do tienistého podrastu - je určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov.
SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha - Směsi pro květnaté louky
je zostavená na základe výzkumu ozelenenia sterilných a poškodených pôd aridných oblastí a je určená do extrémne suchých podmienok. Vysoký podiel ďatelinovín zvýši kvalitu pôd chudobných na živiny. Po dlhoročnom výskume bol v roku 2015 zloženiu tejto zmesi udelený PATENT a na Agrosalóne Země Živitelka získala zmes v tom istom roku ocenenie Zlatý klas.
ŽIVA - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes - Směsi pro krajinné projektování
Zmes je zložená z českých a slovenských odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard českej Agentúry prírody a krajiny "Krajinné trávniky".

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha - Časté otázky

 

Aké sú možnosti úhrady za produkt „VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha“?

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim pri objednávke cez e-shop
  • bezhotovostne prevodom na účet
  • bezhotovostne platobnou kartou on-line
 

Aký sortiment ponúkate?

Špecializujeme sa na trávne osivá, druhové zmesi, hnojivá, pôdne kondicionéry a iné prostriedky na úpravu pôdy, záhradnú a komunálnu techniku. Všetko, čo potrebujete pre zdravý a optimálny rast a efektívne založenie trávnika, nájdete práve tu.

Sme členmi: