X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

KLASIK - Travinobylinná louka klasická - Travinobylinné směsi

Obsahuje 42 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť starý sad i vzdialenejšiu záhradu. Túto zmes je možné použiť i pre spásanie a svojím zložením je vhodná aj pre použitie v krajine.

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická - ďalšie informácie

Odporúčaný výsevok: 5–8 g/m2

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická - zloženie produktu

Trávy 90%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Teetop´) 1%, psinček obrovský (Agrostis gigantea ´Václav´) 2%, psiarka lúčna (Alopecurus pratensis ´Zuberská´) 3%, ovsík obyčajný pravý (Arrhenatherum elatius ´Median´) 3%, kostrava lúčna (Festuca pratensis ´Otava´) 14%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Petruna´) 18%, kostrava červená krátko výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Laroma´) 7%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 5%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 15%, mätonoh trváci (Lolium perenne ´Ahoj´) 2%, timotejka lúčna (Phleum pratense ´Sobol´) 4%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Slezanka´) 16%

 Byliny 6,35%: repík lekársky (Agrimonia eupatoria) 0,2%, rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,3%, rumanovec farbiarsky (Anthemis tinctoria) 0,3%, šedivka sivá (Berteroa incana) 0,1%,  rasca lúčna (Carum carvi ´Prochan´) 0,4%, nevädza poľná (Centaurea cyanus) 0,2%, nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,2%, mrkva obyčajná (Daucus carota ´Táborská žlutá´) 0,3%, lipkavec biely (Galium album) 0,3%, chrastavec roľný (Knautia arvensis) 0,3%, púpavec srstnatý (Leontodon hispidus) 0,1%, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 1,6%, slez pižmový (Malva moschata) 0,1%, rumanček pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) 0,3%, mak vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,25%, skorocel prostredný (Plantago media) 0,1%, šalvia lúčna (Salvia pratensis) 0,3%, krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%, silenka obyčajná (Silene vulgaris) 0,3%

Ďatelinoviny 3,5%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 0,6%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 0,7%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 0,3%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 1,7%, ďatelina lúčna (Trifolium pratense ´Start´) 0,2%

Podobné

NATURGARDEN – Rozkvitnutá lúka - Travinobylinné směsi
Obsahuje 46 rastlinných druhov a je vhodná k zvýšeniu biodiverzity v rodinných záhradách. Zmes získala na veľtrhu FOR GARDEN 2013 cenu GRAND PRIX.
PANGEJT – Ďatelinotrávna komunikačná zmes - Travinobylinné směsi
PANGEJT - Ďatelinotrávna komunikačná zmes je vhodná pre ozelenenie sprievodných pásov komunikácií, cestných ostrovčekov a stredne zaťažovaných pochôdzkových ciest.
PAPILIO – Travinobylinná zmes pre menej využívané plochy - Travinobylinné směsi pro dosev
Vďaka vysokému podielu farebných ďatelinovin, margaréty a rebríčka, tvorí pestrý a suchovzdorný porast, ktorý je schopný zlepšenie pôdnych podmienok. Zmes bola zrodená snahou o zvýšenie druhovej pestrosti jílkových monokultúrnych porastov v mestských parkoch, ktoré boli predtým často kosené a teraz, pri znížení frekvencie kosieb na 2x ročne v režime lúky, sú tieto plochy druhovo chudobné a ekologicky nestabilné. 
PAPRSEK – Travinobylinná zmes do sucha - Travinobylinné směsi
Obsahuje 41 rastlinných druhov. Zmes je určená pre slnečné stanovištia na suchých lokalitách.
POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka - Travinobylinné směsi
obsahuje 37 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké, prípadne zatienené stanovištia.
RUSALKA – Travinobylinná zmes do tienistého podrastu - Travinobylinné směsi
RUSALKA – Travinobylinná zmes do tienistého podrastu - je určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov.

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická - Časté otázky

 

Aké sú možnosti úhrady za produkt „KLASIK – Travinobylinná lúka klasická“?

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim pri objednávke cez e-shop
  • bezhotovostne prevodom na účet
  • bezhotovostne platobnou kartou on-line
 

Aký sortiment ponúkate?

Špecializujeme sa na trávne osivá, druhové zmesi, hnojivá, pôdne kondicionéry a iné prostriedky na úpravu pôdy, záhradnú a komunálnu techniku. Všetko, čo potrebujete pre zdravý a optimálny rast a efektívne založenie trávnika, nájdete práve tu.

Sme členmi: