X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

Agrostis Trávniky

Firma Agrostis Trávniky pôsobí na českom trhu od roku 2002. Hlavným cieľom tejto firmy je všestranná pomoc českým trávnikárom, záhradníkom, správcom futbalových a golfových ihrísk i súkromným osobám. V ponuke nájdete profesionálne produkty na pestovanie intenzívnych aj extenzívnych trávnikov a travinobyliných spoločenstiev,

Firma Agrostis Trávniky zaisťuje laboratórne analýzy pôdy a závlahovej vody, odborné poradenstvo a znaleckú činnosť. Značnú pozornosť venuje aj výskumu, spolupráci s ekológmi a univerzitami. Na vlastných výskumných plochách overuje nové poznatky, postupy a prípravky súvisiace s pestovaním trávnych a travinobylinných porastov. Medzi dôležité aktivity firmy Agrostis Trávniky patrí zdokonaľovanie pestovateľských postupov v oblasti kvetnatých lúk od získavania osiva planých druhov až po produkciu vlastných zmesí. Agrostis Trávniky spolupracuje s radom výskumných pracovísk v rámci SR i Európy. Nemenej významný je aj úzky kontakt s odbornými vzdelávacími inštitúciami, ktorý vyúsťuje do riešenia diplomových prác na pokusných plochách a odbornej praxe študentov stredných a vysokých škôl vo firme.

Sme členmi: