X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha - ďalšie informácie

Odporúčaný výsevok: 4-6 g/m2

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha - zloženie produktu

Trávy 80%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Teetop´) 1%, tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 3%, stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 6%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Petruna´) 15%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Laroma´) 10%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 5%, kostrava žliabkatá (Festuca rupicola) 8%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 15%, ometlina ihlanovitá (Koeleria pyramidata) 1%, timotejka tuhá (Phleum phleoides) 1%, lipnica stlačená (Poa compressa) 5%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Slezanka´) 10%

Byliny 15%: repík lekársky (Agrimonia eupatoria) 1,6%, rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,7%, rumanovec farbiarsky (Anthemis tinctoria) 1,9%, nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,6%, nevädzník hlaváčovitý (Centaurea scabiosa) 0,2%, čakanka obyčajná (Cichorium intybus) 1,3%, klinček kartuziánsky pravý (Dianthus carthusianorum) 0,8%, ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 1,9%, púpavec srstnatý (Leontodon hispidus) 0,3%, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,6%,skorocel prostredný (Plantago media) 0,2%, nátržník strieborný (Potentilla argentea) 1,1%, nátržník rovný (Potentilla recta) 0,3%, šalvia lúčna (Salvia pratensis) 0,6%, šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 1,8%, krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,7%, silenka obyčajná (Silene vulgaris) 0,3%, rimbaba chocholíkatá (Tanacetum corymbosum) 0,1%

Ďatelinoviny 5%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´)1,5 %, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 1%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 0,5%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 1,6%, ranostaj pestrý (Securigera varia ´Eroza´) 0,2%, ďatelina plazivá (Trifolium repens ´Jura´) 0,2%

Podobné

BROMION - Zmes pre suché trávniky - Směsi pro květnaté louky
Širokolisté suché trávniky s dominanciou druhov Brachypodium pinnatum (pri využívaní na pastvu) a Bromus erectus (pri využívaní na kosenie) sa vyskytujú na devonských vápencoch v Moravskom krase. Pôvod osiva bylín tejto zmesi je priamo na území Moravského krasu a zloženie zmesi bolo konzultované s botanikmi Chránenej krajinnej oblasti Moravský kras.
HORIZONT – Krajinná lúka - Směsi pro květnaté louky
Travinobylinná zmes prírodného charakteru vhodná pre použitie v krajine i pre kŕmne účely v mezofytných až suchších podmienkach.
KORIDOR – Bylinná rekultivačná zmes - Směsi pro květnaté louky
je určená k ozeleneniu násypov, vysýpok a menej úrodných, ľudskou činnosťou poznamenaných extenzívnych stanovíšť. Dobré výsledky preukázala zmes pri použití na eróziou ohrozených lokalitách.
KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes - Směsi pro květnaté louky
Svojim zložením asociuje podhorskú lúku. Jej využitie zabezpečuje, okrem predpokladaného zvýšenie biodiverzity, tiež dostatok krmoviny pre kŕmenie hospodárskych zvierat.
RAKOVEC – Kvetnatá lúka do vlhka - Směsi pro květnaté louky
obsahuje 48 rastlinných druhov. Zmes je vhodná do vlhších a zatienených miest, ako sú okolie vodných tokov, lúky s vyššou hladinou spodnej vody alebo podrast stromov v lesoparkoch. 
SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha - Směsi pro květnaté louky
je zostavená na základe výzkumu ozelenenia sterilných a poškodených pôd aridných oblastí a je určená do extrémne suchých podmienok. Vysoký podiel ďatelinovín zvýši kvalitu pôd chudobných na živiny. Po dlhoročnom výskume bol v roku 2015 zloženiu tejto zmesi udelený PATENT a na Agrosalóne Země Živitelka získala zmes v tom istom roku ocenenie Zlatý klas.
SLUNOVRAT – Kvetnatá lúka do sucha pre náročných - Směsi pro květnaté louky
Obsahuje 59 rastlinných druhov. Klinčeky, ľan, devätorník, tymián a veronika v zmesi s nízkymi kostravami, ometlinou a tomkou ponúkajú úchvatný pohľad. Zmes sprevádza piesčité cesty v okolí starých múrov v kláštorných záhradách a zámockých parkoch. Nižší vzrast a odolnosť voči suchu predurčujú SLUNOVRATU veľkú budúcnosť. Použitie tejto zmesi je možné aj na strešných záhradách.

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha - Časté otázky

 

Aké sú možnosti úhrady za produkt „PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha“?

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim pri objednávke cez e-shop
  • bezhotovostne prevodom na účet
  • bezhotovostne platobnou kartou on-line
 

Aký sortiment ponúkate?

Špecializujeme sa na trávne osivá, druhové zmesi, hnojivá, pôdne kondicionéry a iné prostriedky na úpravu pôdy, záhradnú a komunálnu techniku. Všetko, čo potrebujete pre zdravý a optimálny rast a efektívne založenie trávnika, nájdete práve tu.

Sme členmi: