X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
RAKOVEC – Kvetnatá lúka do vlhka

RAKOVEC – Kvetnatá lúka do vlhka

RAKOVEC - Květnatá louka do vlhka - Směsi pro květnaté louky

RAKOVEC – KVETNÁ LÚKA DO VLHKA – obsahuje 48 rastlinných druhov. Zmes je vhodná do vlhších a zatienených miest, ako sú okolie vodných tokov, lúky s vyššou hladinou spodnej vody alebo podrast stromov v lesoparkoch. Zmes má pomalší počiatočný vývoj a niektoré druhy bylín sa na stanovisku objavia až s odstupom viac rokov od výsevu. Je vhodná na použitie v krajine.

Zloženie: 4-6 g/m2

RAKOVEC – Kvetnatá lúka do vlhka - ďalšie informácie

Balení: 50 g 200 g 1 kg 10 kg
Plocha (m2): X 30 - 50 200 - 250 X

Odporúčaný výsevok: 4-6 g/m2

RAKOVEC – Kvetnatá lúka do vlhka - zloženie produktu

Trávy 70%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Polana´) 1%, psinček obrovský (Agrostis gigantea ´Václav´) 5%, psiarka lúčna (Alopecurus pratensis ´Zuberská´) 5%, hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus ´Rožnovská´) 12%, metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa) 8%, kostrava lúčna (Festuca pratensis ´Otava´) 2%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 8%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 3%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 5%, medúnok vlnatý (Holcus lanatus) 5%, timotejka lúčna (Phleum pratense ´Sobol´) 1%, lipnica hájna (Poa nemoralis ´Dekora´) 10%, lipnica močiarna (Poa palustris ´Rožnovská´) 3%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 2%

Byliny 24,5%: rebríček bertrámový (Achillea ptarmica) 0,5%, trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris) 0,8%, orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris) 0,5%, betonika lekárska (Betonica officinalis) 1,5%, hadovník väčší (Bistorta major) 0,3%, rasca lúčna (Carum carvi ´Prochan´) 0,5%, škarda dvojročná (Crepis biennis) 0,3%, mrkva obyčajná (Daucus carota ´Táborská žlutá´) 0,9%, lipkavec biely (Galium album) 1,5%, lipkavec lesný (Galium sylvaticum) 0,3%, kuklík potočný (Geum rivale) 1%, kuklík mestský (Geum urbanum) 0,3%, chrastavec roľný (Knautia arvensis) 1,8%, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 4,1%, kukučka lučná (Lychnis flos-cuculi) 2,2%, vrbica vrbolistá (Lythrum salicaria) 1,8%, mäta dlholistá (Mentha longifolia) 0,1%, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,5%, prvosna lesní (Primula elatior) 0,1%, čiernohlávok veľkokvetý (Prunella vulgaris) 1,3%, iskerník prudký (Ranunculus acris) 0,5%, krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis) 0,5%, mydlica lekárska (Saponaria officinalis) 0,7%, starček vodný (Senecio aquaticus) 0,3%, silenka červená (Silene dioica) 1,2%, rimbaba chocholíkatá (Tanacetum corymbosum) 0,2%, kozobrada lúčna (Tragopogon pratensis) 0,5%, veronikovec dlholistý pravý (Veronica longifolia) 0,3%

Ďateloviny 5,5%: hrachor čierny ( Lathyrus niger) 1,2%, hrachor lúčny (Lathyrus pratensis) 0,6%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 2,3%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 0,8%, ďatelina lúčna (Trifolium pratense ´Start´) 0,6%

 

Podobné

BROMION - Zmes pre suché trávniky - Směsi pro květnaté louky
Širokolisté suché trávniky s dominanciou druhov Brachypodium pinnatum (pri využívaní na pastvu) a Bromus erectus (pri využívaní na kosenie) sa vyskytujú na devonských vápencoch v Moravskom krase. Pôvod osiva bylín tejto zmesi je priamo na území Moravského krasu a zloženie zmesi bolo konzultované s botanikmi Chránenej krajinnej oblasti Moravský kras.
HORIZONT – Krajinná lúka - Směsi pro květnaté louky
Travinobylinná zmes prírodného charakteru vhodná pre použitie v krajine i pre kŕmne účely v mezofytných až suchších podmienkach.
KORIDOR – Bylinná rekultivačná zmes - Směsi pro květnaté louky
je určená k ozeleneniu násypov, vysýpok a menej úrodných, ľudskou činnosťou poznamenaných extenzívnych stanovíšť. Dobré výsledky preukázala zmes pri použití na eróziou ohrozených lokalitách.
KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes - Směsi pro květnaté louky
Svojim zložením asociuje podhorskú lúku. Jej využitie zabezpečuje, okrem predpokladaného zvýšenie biodiverzity, tiež dostatok krmoviny pre kŕmenie hospodárskych zvierat.
SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha - Směsi pro květnaté louky
je zostavená na základe výzkumu ozelenenia sterilných a poškodených pôd aridných oblastí a je určená do extrémne suchých podmienok. Vysoký podiel ďatelinovín zvýši kvalitu pôd chudobných na živiny. Po dlhoročnom výskume bol v roku 2015 zloženiu tejto zmesi udelený PATENT a na Agrosalóne Země Živitelka získala zmes v tom istom roku ocenenie Zlatý klas.
SLUNOVRAT – Kvetnatá lúka do sucha pre náročných - Směsi pro květnaté louky
Obsahuje 59 rastlinných druhov. Klinčeky, ľan, devätorník, tymián a veronika v zmesi s nízkymi kostravami, ometlinou a tomkou ponúkajú úchvatný pohľad. Zmes sprevádza piesčité cesty v okolí starých múrov v kláštorných záhradách a zámockých parkoch. Nižší vzrast a odolnosť voči suchu predurčujú SLUNOVRATU veľkú budúcnosť. Použitie tejto zmesi je možné aj na strešných záhradách.

RAKOVEC – Kvetnatá lúka do vlhka - Časté otázky

 

Aké sú možnosti úhrady za produkt „RAKOVEC – Kvetnatá lúka do vlhka“?

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim pri objednávke cez e-shop
  • bezhotovostne prevodom na účet
  • bezhotovostne platobnou kartou on-line
 

Aký sortiment ponúkate?

Špecializujeme sa na trávne osivá, druhové zmesi, hnojivá, pôdne kondicionéry a iné prostriedky na úpravu pôdy, záhradnú a komunálnu techniku. Všetko, čo potrebujete pre zdravý a optimálny rast a efektívne založenie trávnika, nájdete práve tu.

Sme členmi: